Gwynedd – Severe Weather Update and School Closures

With snow having fallen on most of Gwynedd overnight, Gwynedd Council’s gritting teams have been and are continuing to work tirelessly to keep the county’s priority routes open. The majority of main roads remain open.

However, due to the severe weather, all the services scheduled for today (17/12/10) at Bangor Crematorium have been re-scheduled for next week. We apologise for any inconvenience.

There will be no refuse or recycling collections in Gwynedd today due to the weather. The Council will make every effort to collect the refuse and recycling materials following the severe weather.

All 17 of Gwynedd’s public libraries are closed today, and the mobile library service is not running.

Gwynedd Council offices are open for essential services only.

The following schools have confirmed that they are closed today due to the weather:

 • Ysgol Ein Harglwyddes, Bangor
 • Ysgol Llandwrog
 • Ysgol Penybryn, Bethesda
 • Ysgol Eifion Wyn, Porthmadog
 • Ysgol Ieuan Gwynedd
 • Ysgol yr Hendre, Caernarfon
 • Ysgol Llanystumdwy
 • Ysgol y Gorlan, Tremadog
 • Ysgol Santes Helen, Caernarfon
 • Ysgol Crud y Werin, Caernarfon
 • Ysgol Borth-y-Gest
 • Ysgol Felinwnda, Llanwnda
 • Ysgol Sarn Bach
 • Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr
 • Ysgol Bontnewydd
 • Ysgol Foel Gron, Mynytho
 • Ysgol Dyffryn Dulas, Corris
 • Ysgol Treferthyr, Criccieth
 • Ysgol Cymerau, Pwllheli
 • Ysgol Llandwrog
 • Ysgol Llanllechid
 • Ysgol Chwilog
 • Ysgol Llwyngwril
 • Ysgol Carmel
 • Ysgol Glanadda, Bangor
 • Ysgol Coed Mawr, Bangor
 • Ysgol Gwaun Gynfi
 • Ysgol y Garnedd
 • Ysgol Brynaerau
 • Ysgol Llanllyfni
 • Ysgol y Gelli, Caernarfon
 • Ysgol Pentreuchaf
 • Ysgol Talsarnau
 • Ysgol Tan y Castell
 • Ysgol Felinheli
 • Ysgol Abercaseg, Bethesda
 • Ysgol Dinas Mawddwy
 • Ysgol Bro Lleu
 • Ysgol Talysarn
 • Ysgol Glancegin
 • Ysgol Penisarwaun
 • Ysgol Bethel
 • Ysgol Manod, Blaenau Ffestiniog
 • Ysgol y Faenol, Bangor
 • Ysgol Llanrug
 • Ysgol Dolbadarn
 • Ysgol Rhosgadfan
 • Ysgol Llandygai
 • Ysgol Llangybi
 • Ysgol Rhostryfan
 • Ysgol Nebo
 • Ysgol Bro Cynfal
 • Ysgol Edmwnd Prys
 • Ysgol Garndolbenmaen
 • Ysgol Beddgelert
 • Ysgol Pennal
 • Ysgol Abersoch
 • Ysgol Coed Menai
 • Ysgol Hafod Lon
 • Ysgol Pendalar
 • Ysgol Botwnnog
 • Ysgol Brynrefail
 • Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon
 • Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes
 • Ysgol Tryfan, Bangor
 • Ysgol Glan-y-Môr, Pwllheli
 • Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda
 • Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda
 • Ysgol Berwyn, Bala
 • Ysgol Friars, Bangor
 • Ysgol Uwchradd Tywyn
 • Ysgol Eifionydd, Porthmadog
 • Ysgol Ardudwy
 • Ysgol Moelwyn, Blaenau Ffestiniog
 • Ysgol y Gader
 • Ysgol Baladeulyn
 • Ysgol Carmel
 • Ysgol Cwm y Glo
 • Ysgol Llidiardau, Rhoshirwaun
 • Ysgol Friog
 • Ysgol Tregarth
 • Ysgol Tregarth
 • Ysgol Bodfeurig
, ,